Ett överfallslarm gör arbetsplatsen tryggare

0

Undersökningar visar att en alltför stor andel av alla anställda i svenska företag känner sig otrygga på arbetsplatsen. Detta gäller framför allt för de medarbetare som arbetar ensamma – de löper en ökad risk att utsättas för våld i arbetet. Men överlag bör framför allt butiker skaffa överfallslarm för att säkra sina anställdas säkerhet. Dessa larm gör nämligen arbetsplatsen lite tryggare!

Så fungerar ett överfallslarm i praktiken

Som vi redan har nämnt är medarbetare som arbetar ensamma extra utsatta. Men genom att införskaffa överfallslarm kan du som företagare säkerställa att dina anställda aldrig är ensamma, även om de är själva på jobbet. Dessa larm ser nämligen till att skapa en säker och trygg arbetsmiljö på företaget. Det är ett personskydd som integreras i det övergripande säkerhetssystemet. Med ett enkelt knapptryck kan medarbetaren larma en larmcentral.

Därför är dessa larm väldigt vanliga inom handeln. Framför allt i butiker och restauranger är de väldigt vanligt förekommande. Men med det sagt används de naturligtvis även inom en rad olika branscher. Några exempel på de övriga branscherna där dessa larm är vanliga är:

  • byggindustri, tillverkande industri och verkstad
  • gårdar och lantbruksföretag
  • kontor
  • andra branscher

Olika varianter av dessa larm

Visste du att det finns flera olika varianter av dessa larm? De som används i företag av olika slag kan dock ofta delas in i två huvudsakliga kategorier:

  • bråklarm
  • överfallslarm

Det sistnämnda larmet är det som vi diskuterar här. Det är ett larm som hjälper medarbetaren att larma en larmcentral. När detta sker kontaktar den väktare och polis. Larmet kan antingen vara en bärbar enhet som personalen bär med sig eller en fast monterad larmknapp. Den sistnämnda varianten placeras på ett strategiskt ställe, till exempel under kassadisken.

Ett bråklarm används generellt sett för att tillkalla väktare eller hjälp internet på företaget.

Vad bägge dessa varianter erbjuder är en tyst signal som kallar på hjälp. Det gör bland annat en stor skillnad i händelse av ett rån. Detta då personalen kan tillkalla professionell på ett tyst och diskret sätt. Därför är dessa larm väldigt populära bland framför allt butiker och banker samt andra verksamheter med kontanthantering.