Hållbart urbant

0

Ökad urbanisering och större intresse för hållbarhet är grundstommen i Nordens största konferens om bygg och miljö. Konferensen hölls på Waterfront i Stockholm, under namnet Building Sustainability SGBC14, och är en ny sammanslagning av konferenserna Building Sustainability och Sweden Green Building Conference. Debatter och möten varvas med inspiration och byggregler. Ett forum kring ekologisk och miljöinriktad byggteknik.