Konferens vid Mälaren

0

Konferensbokning och val av anläggning är någonting som lägger grundförutsättningarna för ett möte. Anläggningar i linje med företagets miljöpolicy, företagskultur och syfte, behöver också vara tillgängliga för att rent praktiskt kunna användas. Kring Stockholm finns åtskilliga konferens- och möteslokaler att boka. Fördelen med Stockholmsregionen handlar till viss del om kommunikationerna. Vid konferenser vars deltagare kommer från olika delar av landet, är det viktigt att minimera resvägarna och att möjliggöra snabba transporter. På detta sätt kan man spara tid och fokusera på konferensen istället för att spendera timmar på tåg och bussar.

Det är i allmänhet eftertraktat med möteslokaler i anslutning till vatten. Lugnet och den behagliga luften bidrar till helhetsupplevelsen och man kan lättare släppa stressen från innerstan. I Enköping, strax utanför Stockholm och vid Mälarens strand, ligger Fagerudd Konferens. Läget innebär närhet till både Stockholm och till Arlanda samt andra städer i närheten. Här finns en lång mötestradition och man har noga beskrivit färdvägar och möjliga kommunikationer till konferensanläggningen från Arlanda, Stockholm, Västerås, Bålsta med flera orter.