Lön som stafettläkare i Norge

0

När man pratar om löner inom läkaryrket är det svårt att bortse från den lön som stafettläkare i framför allt Norge får. Den genomsnittliga lönen för specialistläkare som är verksamma inom den offentliga sektorn uppgår nämligen till 81 400 kr. Detta är alltså den genomsnittliga bruttolönen omräknad till heltid och den gäller för löntagare i Sverige. På den norska sidan är lönen av förklarliga skäl ofta betydligt högre.

Ingångslön på 70 000 kr men oklart hur mycket du tjänar i Norge

Ingångslönen ligger på omkring 70 000 kr. Detta är den lön som stafettläkare i Sverige kan räkna med att få i ålderskategorin 18-24 år. Därefter ökar snittet successivt fram till de specialistläkare som är 65-66 år gamla – dessa tjänar i snitt 89 700 kr.

Men varför drar vi upp lönen för specialistläkare som tjänstgör i Sverige, kanske du undrar? Svaret är att det helt enkelt är alltför svårt att göra en liknande jämförelse för de som jobbar i Norge. Anledningen till detta är att Sverige har en helt annan offentlighetsprincip än vad som är fallet i Norge. Därför är det betydligt svårare att göra en sammanställning över de norska lönenivåerna. Men helt klart är att du som tjänstgör som stafettläkare i Norge kan räkna med en betydligt högre lön än dina svenska kollegor!

Fler fördelar än enbart hög lön som stafettläkare i Norge

Det är såklart ingen hemlighet att den höga lönen är en starkt bidragande orsak till att många specialistläkare väljer att arbetar på den norska sidan. Men faktum är att det finns många fler fördelar än att du enbart får en hög lön som stafettläkare i Norge.

Genom att göra detta val i din karriär kan du även åtnjuta fördelar såsom dessa:

  • Individuell lönesättning som ger dig en konkurrenskraftig läkarlön.
  • Bra arbetsvillkor.
  • 

  • Möjligheten att själv välja omfattning av arbetet samt geografisk placering.
  • En placering hos en uppdragsgivare som verkligen bryr sig om dig som konsult.
  • Löpande kontakt och feedback från din personliga kontaktperson hos bemanningsföretaget.
  • Sjukförsäkring och pensionssparande.
  • Möjlighet till kompetensutveckling genom bland annat föreläsningar och seminarier.