Nya mötesmöjligheter

0

Fagerudd Konferens i Enköping har en lång mötestradition bakom sig och strandläget lockar årligen stora antal besökare. Här är fokus inställt på mötet! Både det professionella och sociala mötet får utrymme vid konferensvistelsen och arbetet med att bygga alternativa mötesplatser fortskrider. Årets senaste tillskott är bryggan som byggts om och utvecklats till såväl funktionell brygga som till en spontan plats för möten. Här kan man sitta med fötterna i vattnet och låta tankar och idéer flyga bland molnen rakt ovanför. Bryggan är nu i det närmaste färdigställd och väntas invigas under våren.

Intresset för alternativa mötesrum och spontana diskussioner har blivit större med åren och möten är inte längre en aktivitet öronmärkt för styrelserummen. Fagerudd Konferens har redan ett antal mötesplatser som går utanför det vanliga. Däribland en grandios bastu och SPA-tunnor på bryggan.