Örestats framtidskonferens 13 nov

0

EU-projektet Örestat III anordner en framtidskonferens som syftar till att redovisa resultatet av det tre år långa projektet samt rita ut framtiden för samarbetet kring Öresundsstatistiken och Öresundsdatabasen. Fyra kilometer från varandra, men ändå en vit fläck på kartan
Det finns stora likheter och goda utvecklingsmöjligheter mellan näringslivet i Helsingborg och Helsingör. Under våren initierade näringslivskontoren i Helsingborg och Helsingör ett arbete för att stimulera till ökat utbyte mellan företag i norra Öresund. Ett led i arbetet har varit att, med hjälp av bland annat data från Örestat, kartlägga näringslivsstrukturen i HH-området. Det övergripande syftet med studien har varit att synliggöra såväl framträdande som möjliga framtidsbranscher som ska underlätta för näringslivet i regionen att identifiera nya nätverk och affärsmöjligheter.

Tid:  13 november klockan 09.30-16.00

Plats: DGI byen Köpenhamn Tietgensgade 65.