SPA-möte på Fagerudd

0

Konferens- och mötesformer kan se olika ut beroende på deltagare och företagskultur. I större utsträckning efterfrågas informella och sociala möten som komplement eller alternativ till styrelsesittningen. På Fagerudd finns ett mötes-SPA dit allt fler väljer att hålla delar av sin konferens. SPA-anläggningen är i ett separat hus med 7 SPA-pooler ute på bryggan och en bastu för omkring 40 personer. Därtill ett stort rum med soffor, kamin och drickkylar.

Fagerudd konferens öppnar stora möjligheter för alternativa möten som komplement till de moderna och fullt utrustade mötesrummen i traditionell stil vilka också finns på anläggningen.

Högsta betyg för säkerhet och rutiner

Där människor samlas för konferens och möten är säkerhet och trygghet viktigt. Fagerudd Konferens har under lång tid haft personalutbildningar vartannat år för att underhålla kompetens inom HLR och brandsäkerhet. Anläggningen utvärderas också regelbundet för att bibehålla sin höga nivå. Direkt efter årsskiftet hölls en heldag där personalen fick uppfriska sina kunskaper. Anläggningen utrustades med en hjärtstartare och för de som arbetar på Fagerudd gavs utbildning för denna.

Toppbetyg vad gäller brandsystem och rutiner för kontinuerlig utbildning gör denna plats till en säker plats för möten!

Sporthall och energifylld konferens

Friskvård och träning förbättrar vår tankeförmåga och hälsa. På Fagerudd konferens ges alla möjligheter att nå resultat både i verksamheten och kroppen! Sporthallen som finns på Konferensanläggningen kan användas till såväl innebandy som yoga eller andra träningsformer. Att träna tillsammans kan bidra till bättre samarbete och ge kroppen vad den behöver för att orka med långa mötesdagar.

Efter möten och träning kan man boka SPA-avdelningen och varva ner i bastun, SPA-poolerna eller bara umgås i husets relaxrum med soffor och kamin. Fagerudd öppnar möjligheter för formella- sociala och alternativa möten.